Monthly Archive: February 2013

Cai sữa

Cai sữa

Một cặp vợ chồng cai sữa mãi cho đứa con 2 tuổi không được, hết bôi cao con hổ, dán băng keo thậm chí xát ớt vào ti vợ đều không cảnđược ham của...

Góa phụ kén chồng

Góa phụ kén chồng

Một goá phụ chán cảnh sống thui thủi một mình. Bà quyết định đăng báo tuyển chồng với 3 điều kiện: anh ta phải dịu dàng, không bỏ rơi bà và đặc biệt phải...

Đoán niên đại xác ướp

Đoán niên đại xác ướp

Năm 2012 vừa qua, Ai Cập tổ chức 1 cuộc thi đoán niên đại xác ướp. Có 4 nước là Mỹ, Pháp, Tàu và VN tham dự. Anh Mỹ sau 4h nghiên cứu, đành...

Phỏng vấn logic

Phỏng vấn logic

Giám Đốc: Trên 1 máy bay có 500 cục gạch, rơi 1 cục hỏi còn mấy cục? Người Xin Việc: Dễ quá! 499 cục. GĐ: Làm thế nào trong 3 bước bỏ đc con...

Xuất khẩu rồi

Xuất khẩu rồi

Một thằng Singapo nói chuyện với một chú Việt Nam. Chú Việt Nam hỏi: “Sao anh thấy nước các chú sạch thế, đi bộ ngoài đường cả ngày trời mà chẳng tìm thấy bã...