Bài văn tả con rận

Cô giáo ra đề bài tập làm văn: “Hãy tả một con vật mà em yêu thích” Một học sinh viết: – Con vật mà em yêu thích nhất là con rận. Và học...