Monthly Archive: June 2015

Bình tĩnh

Bình tĩnh

Ba người bạn, Mỹ, Pháp và VN, ngồi uống cafe ở một quán Cafe nọ, hết đề tài để nói, bỗng một anh hỏi : – Theo mấy anh định nghĩa thì thế nào...

Muốn đi tè

Muốn đi tè

Trong lớp học giao tiếp, thầy giáo hỏi: -TG: Đang dùng bữa với một phụ nữ mà muốn đi tiểu, các bạn sẽ nói như thế nào? -A: Tôi đi tè đây. -TG: Mất...