Anh ơi, nhà mình bị trộm viếng!

Một hôm đang trong giờ làm việc, Vợ gọi điện thoại đến cơ quan của ông chồng , giọng hốt hoảng: “Chồng ơi, chết rồi. Hôm nay nhà mình bị trộm viếng thăm” Chồng...