Category: Ngày xưa

Cuộc sống Việt Nam hơn 100 năm trước

Bộ ảnh quý về đời sống người Việt Nam cách đây gần một thế kỷ! Triển lãm dựa trên những tư liệu ảnh đã được giới thiệu trong triển lãm tại Bảo tàng Cernuschi, Paris (Pháp) đầu...

Xã – Thôn Việt Nam ngày xưa

Trong tổ chức chính quyền địa phương thời phong kiến, danh xưng các cấp thường thay đổi theo từng triều đại, song dù ở thời nào, xã vẫn được coi là cấp chính quyền...

Taxi Sài Gòn xưa

Taxi bắt đầu xuất hiện ở Sài Gòn – Chợ Lớn khoảng cuối những năm 40 và thịnh hành những năm 50 của thế kỷ 20. Khi ấy, người dân Sài Gòn vẫn quen...