Nghệ thuật khiêu dâm ở Việt Nam thời cổ

Thật bất ngờ là Việt Nam ngày xưa cũng có nghệ thuật nhạy cảm này, trái ngược với suy nghĩ cho rằng “các cụ” thời xưa rất kín kẽ về chuyện tình dục. Thực ra chỉ “các cụ” tầng lớp quý tộc, quan lại mới kín kẽ thôi, chứ “các cụ” ở tầng lớp bình dân thì thoải mái, phóng khoáng, vô tư về vấn đề này vô cùng.

Chỉ có điều nghệ thuật nhạy cảm này ở Việt Nam không phát triển bằng nghệ thuật Xuân cung họa (Shunga) bên Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Nghệ thuật " khiêu dâm" ở Việt Nam thời cổ
Nghệ thuật khiêu dâm ở Việt Nam thời cổ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *