Category: Lịch sử

Chuyện vi hành “bi hài” của vua Việt

Xưa, các đấng quân vương ngoài việc thiết triều bàn nghị việc nước, điều khiển việc quốc gia đại sự, nhiều vị bởi muốn hiểu nhân tình thế thái thế nào nên vi hành...

Chuyện Triệu Vũ Đế

Bài liên quan: Triệu Đà và tính chính thống của nhà nước Nam Việt Tại sao Quang Trung đòi Lưỡng Quảng? Hôm nay, tôi xin tiếp câu chuyện về Triệu Đà – tức Triệu...