Category: Lịch sử

Nam Phương Hoàng Hậu

NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT DUY NHẤT MẶC ÁO VÀNG TRONG TRIỀU ĐÌNH Năm 1932 vua Bảo Đại về nước sau mười năm học tập ở Pháp. Bảo Đại (sinh 1913) là một ông vua...

Vũ khí người Việt cổ

Vũ khí cổ Việt Nam có thể chia thành các loại theo chức năng vận hành và hình dáng, gồm có: Bạch khí: vũ khí đánh gần, vũ khí đánh xa, vũ khí phòng ngự. Hỏa...

Nền giáo dục Việt Nam thời Pháp thuộc

Một vài hình ảnh về lớp học và trường học ngày xưa. Sự cải cách quan trọng nhất trong nền giáo dục của người Pháp đã đem tới cho Việt-Nam là các bộ môn khoa học.Trong nhiều thế...

Lễ mừng thọ 40 tuổi của vua Khải Ðịnh

Những hình ảnh hiếm có về Lễ mừng thọ 40 tuổi (Tứ Tuần Đại Khánh) của vua Khải Ðịnh khoảng vào tháng 9-10 năm 1924 Nhờ những hình ảnh nầy mà chúng ta thấy được cố đô Huế...

Nghề đưa thư thời phong kiến

Ngày xưa dưới thời phong kiến, vấn đề đưa tin là chỉ có trong lãnh vực triều đình mà thôi. Dân chúng thì chỉ có thể chờ cơ hội để nhờ người này hay người...

Cuộc khởi nghĩa Yên Thế của Đề Thám

Cuộc khởi nghĩa Yên Thế bắt nguồn tại vùng Yên Thế Thượng. Đây là một trong những cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn nhất trong lịch sử đấu tranh chống Pháp của dân tộc Việt-Nam và cũng...

Vài hình ảnh về triều đình xưa

Triều Ðình (gồm có Vua và các quan) là cơ quan cai trị cả nước. Mỗi tháng Triều Ðình họp Ðại Triều 2 lần, vào các ngày mùng 1 và 15 âm lịch ở...