Category: Lịch sử

Ý nghĩa của quốc hiệu Văn Lang

Khoảng thế kỉ VII TCN, các vua Hùng đã dựng nên nhà nước đầu tiên trên lãnh thổ nước ta. Đó là nhà nước Văn Lang. Quốc hiệu Văn Lang có ý nghĩa như...

An Tư Công Chúa

Trong những ngày chống chếnh cuối cùng của một năm 2017 đầy biến động, tình cờ mình được xem 1 buổi triển lãm rất thú vị. nó như một vòng tay níu kéo giữa...