Sử ca – Trưng Nữ Vương

Trưng Nữ-Vương lau phấn son mưu thù nhà,
Mài gươm vang khúc toàn thắng hùng ca,
Thu về giang-san cho lừng-uy gái Nam,
Bầu-trời Á sáng ngời ánh quang.

Nợ nước phó tay người nhi-nữ,
Tình riêng cứu nguy cho toàn-dân,
Một lòng trung-trinh son-sắt bên Hát-giang sóng rền.

Trưng Nữ-Vương dày đức cao ơn,
Xin ứng-linh ban phúc cho giang-san hoà-bình.
Trưng Nữ-Vương, nước-non còn đó,
Giống Lạc-Hồng quyết kiên-lòng bồi-đền non-sông.

Hồn quốc gia mờ phai má-đào,
Nhà Việt lặng buồn, rầu-rĩ, sầu-đau,
Xui lòng nhi-nữ mau phục thù,
Mê-Linh ngợp trời cờ Việt sóng xô.
Mang phấn-son to màu sơn-hà,
Lòng vì nước, vì nhà.
Cho Việt Nam muôn đời hùng-cường,
Nhờ ơn-đức Trung-Vương.

Trưng Nữ-Vương lau phấn son mưu thù nhà,
Mài gươm vang khúc toàn thắng hùng ca,
Thu về giang-san cho lừng-uy gái Nam,
Bầu-trời Á sáng ngời ánh quang.

Nợ nước phó tay người nhi-nữ,
Tình riêng cứu nguy cho toàn-dân,
Một lòng trung-trinh son-sắt bên Hát-giang sóng rền.

Trưng Nữ-Vương dày đức cao ơn,
Xin ứng-linh ban phúc cho giang-san hoà-bình.
Trưng Nữ-Vương, nước-non còn đó,
Giống Lạc-Hồng quyết kiên-lòng bồi-đền non-sông.

======================

Tư liệu lịch sử về Hai Bà Trưng

– Trưng Trắc và Trưng Nhị – là hai vị nữ anh hùng dân tộc đã có công phát động và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa có quy mô rất lớn, lật nhào ách đô hộ của quân Đông Hán (cũng tức là Hậu Hán). Hai Bà đã nhanh chóng giành được thắng lợi, lập nên một chính quyền độc lập và tự chủ. Sử cũ đã viết những lời hùng tráng, ca ngợi khí phách và tài thao lược của Hai Bà Trưng

Chị em nặng một lời nguyền
Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân
Ngàn Tây nổi áng phong trần
Ấm ầm binh mã tới gần Long Biên
Hồng quần nhẹ bước chinh yên
Đuổi ngay Tô Định, dẹp yên biên thành
Đô kỳ đóng cõi Mê Linh
Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta

ĐẠI NAM QUỐC SỬ DIỄN CA

(Nguyên tác chữ Nôm. Bản phiên âm của Nguyễn Khắc Thuần)
Chính sử của nhà Hán lúc bấy giờ cũng phải ghi là cả bốn quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam và Hợp Phố đều nhất tề hưởng ứng”. Gần hai ngàn năm qua, hình ảnh đầy kiêu hãnh của Hai Bà Trưng vẫn sống mãi trong ký ức tôn kính bất diệt của các thế hệ nhân dân ta.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *