Tại Sao Người Việt Lót “Thị” Cho Gái, “Văn” Cho Trai?

1. Thị Nói tới thị xin mọi người trở về cái thời hồng hoang, ăn lông ở lổ của bộ lạc và thị tộc. Xã hội khi đó rất lạc hậu nên cần người,...