Category: Tranh vui

Giao thông Việt Nam qua tranh biếm họa

Những hình ảnh vui nhộn, hài hước lột tả sự rối ren của giao thông Việt Nam. Càng tắc càng chen, càng đèn càng vượt. Nhân quả. Trước khi đèn xanh bật sáng. Mùa...