Category: Tranh vui

Nghiện Facebook dưới góc nhìn biếm họa

Các con nghiện Facebook không thể từ bỏ mạng xã hội vào bất kỳ giây phút nào còn sống. Sắp chết mà vẫn còn muốn vào Facebook. “Con nghiện” Facebook. Bé trong bụng mẹ đã biết đến Facebook....