Category: Độc Lạ

Những ý tưởng độc đáo

Hầu hết mọi người thích những ý tưởng về hoạt động kinh doanh của riêng mình, nhưng những gì đi ‘tiên phong’ thường ‘chết yểu’ và khó đem lại hiệu quả cao. Một số...