Category: Độc Lạ

Những kiểu toilet khó đỡ

Thử tưởng tượng đang có nhu cầu bức xúc cần giải quyết gấp nhưng vào được toilet thì… dở khóc dở cười. Lỗi… thiết kế? Bồn cầu ôm cột tường đố ai ngồi được....