Những thiết kế chưa cần dùng đã biết là hỏng tan hỏng nát

1. Ai mà dám đi trên cái cầu thang này lúc say tôi cũng lạy cụ.

Những thiết kế chưa cần dùng đã biết là hỏng tan hỏng nát - Ảnh 1.

2. Không rõ ai có thể ngồi nổi nữa.

Những thiết kế chưa cần dùng đã biết là hỏng tan hỏng nát - Ảnh 2.

3. Chỗ để tay bé nhất thế giới chắc là đây rồi.

Những thiết kế chưa cần dùng đã biết là hỏng tan hỏng nát - Ảnh 3.

4. Cái tay nắm cửa chưa dùng đã hỏng trong truyền thuyết.

Những thiết kế chưa cần dùng đã biết là hỏng tan hỏng nát - Ảnh 4.

5. Thừa tiền quá đây mà.

Những thiết kế chưa cần dùng đã biết là hỏng tan hỏng nát - Ảnh 5.

6. Bảo sao cái cửa sổ này cứ có gì đó không đúng.

Những thiết kế chưa cần dùng đã biết là hỏng tan hỏng nát - Ảnh 6.

7. Cầu thang rồi đến một cái cầu thang khác.

Những thiết kế chưa cần dùng đã biết là hỏng tan hỏng nát - Ảnh 7.

8. Chắc là ý tưởng quảng cáo mới chứ tôi không thấy ai lại ngốc nghếch như này.

Những thiết kế chưa cần dùng đã biết là hỏng tan hỏng nát - Ảnh 8.

9. Rồi giờ sao quay đây bạn ơi?

Những thiết kế chưa cần dùng đã biết là hỏng tan hỏng nát - Ảnh 9.

10. Chán đời ông thợ sơn.

Những thiết kế chưa cần dùng đã biết là hỏng tan hỏng nát - Ảnh 10.

11. Rốt cuộc là đẩy hay kéo hay là như thế nào hả bạn ơi?

Những thiết kế chưa cần dùng đã biết là hỏng tan hỏng nát - Ảnh 11.

12. Cái cửa chắn thế này thì khỏi dám tính tiền quá.

Những thiết kế chưa cần dùng đã biết là hỏng tan hỏng nát - Ảnh 12.

13. Vườn gấu trúc sao lại lấy hình koala, chả hiểu kiểu gì.

Những thiết kế chưa cần dùng đã biết là hỏng tan hỏng nát - Ảnh 13.

14. Đố bạn xuống được dưới hồ bơi đấy?

Những thiết kế chưa cần dùng đã biết là hỏng tan hỏng nát - Ảnh 14.

15. Ông nào thiết kế ra cái thứ này tôi cũng gọi bằng bố mất.

Những thiết kế chưa cần dùng đã biết là hỏng tan hỏng nát - Ảnh 15.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *