Không có bò là bị… đồng tính

Trong tiết logic học, giáo sư hỏi sinh viên: – Ví dụ nhé, nhà em có nuôi con bò nào không? – Có ạ. – Vậy theo logic, nhà em có một đồng cỏ,...