Anh mù hàng xóm đây

Cô gái đang tắm thì có tiếng gõ cửa.
– Có ai ở nhà không?
– Ai đó?
– Anh mù hàng xóm đây.
Cô gái nghĩ thôi khỏi mặc đồ, dù sao anh ta cũng mù mà. Cô gái ra mở cửa và hỏi:
– Tìm tôi chi vậy?
– Cô chúc mừng tôi đi!
– Vì sao?
– Tôi đi mổ mắt và đã thành công, giờ thì mắt tui sáng rồi.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *