Muốn đi tè

Trong lớp học giao tiếp, thầy giáo hỏi:

-TG: Đang dùng bữa với một phụ nữ mà muốn đi tiểu, các bạn sẽ nói như thế nào?

-A: Tôi đi tè đây.

-TG: Mất lịch sự quá.

-B: Tôi đi vệ sinh 1 lát.

-TG: Khá hơn. Còn ai không?

-C: Xin lỗi.Tôi cần ra ngoài để bắt tay một anh bạn rất thân mà tôi hi vọng cô sẽ gặp anh ta sau này.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *