Tổng hợp các cuộc chiến tranh trong sử Việt

Danh sách các cuộc chiến tranh trong sử Việt (từ Ngô Vương giành tự chủ đến khi Gia Long thống nhất đất nước).

Nhà Ngô (938 – 967)

• Loạn 12 sứ quân (944-968)
• Cuộc tranh chấp ngôi báu trong cung đình thời Dương Tam Kha (944-950)
• Cuộc chiến giành ngôi báu sau cái chết của Ngô Xương Văn (965)

Lăng Ngô Quyền
Lăng Ngô Quyền

Nhà Đinh (968 – 980)

• Cuộc nổi dậy chống Lê Hoàn của các cựu thần nhà Đinh (979)
• Cuộc hành thích Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Đinh Liễn của Đỗ Thích (979)
• Cuộc hành quân của Chiêm Thành đánh sang Đại Cồ Việt (980)

Người Hùng Nước Việt : Đinh Bộ Lĩnh
Người Hùng Nước Việt : Đinh Bộ Lĩnh

Nhà Tiền Lê (981 – 1009)

• Chiến tranh Tống – Việt, 981
• Chiến tranh Việt-Chiêm (982-983)
• Cuộc phản loạn của Dương Tiến Lộc ở 2 châu Hoan, Ái (989)
• Cuộc xâm nhập cướp phá đất Tống của 5000 hương binh châu Tô Mậu – Lạng Sơn (995)
• Cuộc bình định phản loạn ở Cử Long (1001)
• Chiến tranh kế vị thời Tiền Lê (1005)
• Cuộc hành quân chinh phạt châu Hoan Đường và châu Thạch Hà của Lê Ngọa Triều (1009)

Tổng hợp các cuộc chiến tranh trong lsử Việt
Vua Lê Đại Hành (941-1005)
                                                    

Nhà Lý (1009 – 1225)

• Cuộc hành quân dẹp tan giặc Cử Long ở Ái Châu (1011)
• Cuộc sát nhập vùng Hà Giang vào lãnh thổ Đại Việt (1014)
• Cuộc tấn công Diễn Châu của Khai Thiên Vương Lý Phật Mã (1026)
• Cuộc hành quân công phá châu Thất Nguyên của Khai Thiên Vương Lý Phật Mã (1027)
• Cuộc phản loạn của Đông Chinh vương Lý Lực (1028)
• Cuộc nổi loạn của Giáp Đãn Nãi thuộc Ái Châu (1029)
Cuộc nổi loạn của cha con họ Nùng
• Cuộc nổi dậy thành lập nước Trường Sinh của Nùng Tồn Phúc (1038-1039)
• Cuộc nổi dậy thành lập nước Đại Lịch của Nùng Trí Cao (1041)
• Chiến tranh Việt-Chiêm 1044
• Cuộc nổi loạn lần thứ hai của Nùng Trí Cao (1048)
• Cuộc nổi dậy thành nước Đại Nam của Nùng Trí Cao (1052-1055)
• Cuộc cướp phá sang Khâm Châu đất Tống (1059)
• Cuộc sát nhập vùng Hoàng Liên Sơn vào lãnh thổ Đại Việt (1059)
• Quân Tống xâm lấn biên giới (1060)
Xung đột Đại Việt – Chiêm Thành
• Nước Chiêm Thành xua quân quấy nhiễu biên cương lần thứ nhất (1068)
• Chiến tranh Việt-Chiêm 1069
• Nước Chiêm Thành xua quân quấy nhiễu biên cương lần thứ hai (1074)
• Lý Thường Kiệt đem binh tấn công Chiêm Thành (1075)
Chiến tranh Tống-Việt, 1075-1077
• Nhà Lý đưa quân tấn công đánh phá sang đất Tống 1075-1076
• Quân Tống tiến đánh Đại Việt (1077)

Vua Lý Thái Tổ tin rằng muốn cho con cháu đời sau xây dựng được cuộc sống ấm no thì phải dời đô từ miền núi chật hẹp Hoa Lư về Đại La , một vùng đồng bằng rộng lớn màu mỡ này.
Vua Lý Thái Tổ tin rằng muốn cho con cháu đời sau xây dựng được cuộc sống ấm no thì phải dời đô từ miền núi chật hẹp Hoa Lư về Đại La , một vùng đồng bằng rộng lớn màu mỡ này.

Những cuộc chiến loạn khác sau này

• Vụ nổi loạn của Lý Giác ở Diễn Châu (1103)
• Lý Thường Kiệt đem quân đánh bại Chiêm Thành, lấy lại 3 châu Địa Lý (1104)
• Cuộc nổi loạn của Bình Vương Thân Lợi (1140-1141)
• Cuộc xâm nhập lãnh thổ Đại Việt của Đàm Hữu Lượng (1145)
• Cuộc cướp phá xứ Nghệ An của người Chân Lạp (1150)
• Cuộc phản loạn của Ung Minh Ta Điệp (tức Vangsaraja) chống lại vua Chế Bì La Bút (tức Jaya Harivarman I) ở Chiêm Thành (1152)
• Quân Chiêm Thành cướp phá miền Ô Lý (1166)
• Cuộc hành quân đánh sang Chiêm Thành của Thái uý Tô Hiến Thành (1167)
• Cuộc phản loạn của người giáp Cổ Hoằng (1192)
• Cuộc cướp phá của người Chiêm Thành ở vùng biển Nghệ An (1203)
• Cuộc nổi dậy của Phí Lang và Bảo Lương ở Thanh Hóa (1203-1206)
• Cuộc nổi loạn của người Man ở núi Tản Viên (1207)
• Cuộc khởi nghĩa của Đoàn Thượng và Đoàn Chủ (1207-1209)
• Cuộc nổi loạn của Phạm Du (1207-1209)
• Loạn Quách Bốc (1209)
• Cuộc nổi dậy của Nguyễn Nộn (1213-1219)
• Cuộc nổi dậy lần thứ hai của Đoàn Thượng (1214-1217)

Nhà Trần (1225 – 1400)

• Cuộc tiến công đánh Nguyễn Nộn và Đoàn Thượng của Trần Thủ Độ (1226)
• Cuộc xung đột giữa Nguyễn Nộn và Đoàn Thượng (1228)
• Cuộc nổi loạn của An Sinh Vương Trần Liễu (1237)
• Cuộc hành quân bình định Chiêm Thành của vua Trần Thái Tông (1252)

Tranh truyền thân Hưng Đạo Vương
Tranh truyền thân Hưng Đạo Vương

Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt

• Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 1 (1258)
• Cuộc sát nhập man Ngưu Hống vào lãnh thổ Đại Việt (1280)
• Chiến tranh Nguyên Mông-Chiêm Thành (1282-1283)
• Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 2 (1284-1287)
• Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 3 (1288)
• Cuộc chiến tranh với Ai Lao của Phạm Ngũ Lão (1294)

Xung đột Đại Việt-Chiêm Thành

• Cuộc ngự giá thân chinh sang Chiêm Thành của vua Trần Anh Tông (1311 – 1312)
• Cuộc can thiệp quân sự sang Chiêm Thành đánh đuổi vua Chế Năng (1318)
• Bình định cuộc biến loạn của Xa Phần (1337)
• Cuộc tranh giành ngôi báu ở Chiêm Thành giữa Chế Mộ và Trà Hòa Bố (1342)
• Cuộc can thiệp quân sự sang Chiêm Thành cứu giúp vua Chế Mộ (1353)
• Cuộc cướp phá Đại Việt lần thứ nhất của người Chiêm Thành (1361)
• Cuộc cướp phá Đại Việt lần thứ hai của người Chiêm Thành (1362)
• Cuộc cướp phá Đại Việt lần thứ ba của người Chiêm Thành (1365)
• Cuộc cướp phá Đại Việt lần thứ tư của người Chiêm Thành (1366)

Chiến tranh Việt-Chiêm 1367-1396

• Cuộc tấn công Chiêm Thành lần thứ nhất của Đại Việt (1367-1368)
• Biến loạn Đại Định trong nội bộ vương thất nhà Trần (1369-1370)
• Cuộc tấn công Chiêm Thành lần thứ hai của Đại Việt (1371)
• Cuộc tấn công Chiêm Thành lần thứ ba của Đại Việt (1376-1377)
• Cuộc bắc tiến lần thứ nhất của người Chiêm Thành (1377)
• Cuộc bắc tiến lần thứ hai của người Chiêm Thành (1378)
• Cuộc bắc tiến lần thứ ba của người Chiêm Thành (1380)
• Cuộc bắc tiến lần thứ tư của người Chiêm Thành (1382)
• Cuộc bắc tiến lần thứ năm của người Chiêm Thành (1383)
• Cuộc bắc tiến lần thứ sáu của người Chiêm Thành (1389)
• Cuộc bắc tiến lần thứ bẩy của người Chiêm Thành (1390)
• Cuộc xung đột biên giới Đại Việt-Chiêm Thành lần thứ nhất (1391)
• Cuộc xung đột biên giới Đại Việt-Chiêm Thành lần thứ hai (1396)
• Cuộc chiến chống giặc cỏ áo đỏ ở chấn Tuyên Quang của Phạm Cự Luận (1397)

Nhà Hồ (1400 – 1407)

• Chiến tranh Việt-Chiêm 1400-1407
• Chiến tranh Minh-Đại Ngu (1406-1407)

Bắc thuộc lần 4 (1407 – 1427)

• Chiến tranh Minh-Việt (1407-1414)
• Cuộc nổi dậy của Nông Văn Lịch ở Lạng Sơn (1410)
• Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)

Nhà Lê sơ (1428 – 1527)

• Cuộc nổi dậy của người Thái Trắng (1431-1432)
• Cuộc cướp phá lần thứ nhất của người Chiêm Thành (1434)
• Cuộc cướp phá lần thứ nhì của người Chiêm Thành (1439)
• Cuộc tạo phản của các Thổ tù ở Tuyên Quang (1448)
• Cuộc chính biến của Quý Do lật đổ vua Ma Ha Quý Lai ở xứ Chiêm Thành (1449)
• Binh biến Diên Ninh (1459-1460)
• Chiến tranh Việt-Chiêm 1471
• Chiến tranh Đại Việt – Lan Xang (1467-1480)
• Cuộc nổi loạn ở hạt Nghệ An – Thuận Hoá (1497)
• Cuộc nổi dậy lật đổ Quỷ Vương Lê Uy Mục (1509)
• Cuộc khởi nghĩa của Phùng Chương ở Tam Đảo
• Cuộc khởi nghĩa của Trần Tuân (1511-1512)
• Cuộc khởi nghĩa của cha con Trần Cảo-Trần Thăng (1516 – 1521)
• Cuộc nổi loạn của hoàng thân quốc thích và họa quyền thần thời Lê mạt (1518-1526)

Nam Bắc phân tranh lần thứ nhất (1527-1802)

Chiến tranh Lê – Mạc giai đoạn một (1527-1592)

• Cuộc nổi dậy của Lê Ý chống lại nhà Mạc (1529-1530)
• Cuộc tấn công nhằm khôi phục nhà Hậu Lê của Nguyễn Kim (1531)
• Cuộc hành quân của nhà Lê tiến đánh vùng Tây Nam (1540)
• Cuộc nổi dậy của Mạc Chính Trung chống lại Mạc Tuyên Tông (1546-1547)
• Cuộc cướp phá sang Trung Quốc nhằm giải cứu Mạc Chính Trung (1549)
• Chiến tranh Lê-Mạc lần thứ nhất (1551)
• Chiến tranh Lê-Mạc lần thứ hai (1554)
• Chiến tranh Lê-Mạc lần thứ ba (1555)
• Chiến tranh Lê-Mạc lần thứ tư (1557)
• Chiến tranh Lê-Mạc lần thứ năm (1559-1562)
• Chiến tranh Lê-Mạc lần thứ sáu (1564-1565)
• Chiến tranh Lê-Mạc lần thứ bảy (1570)
• Chiến tranh Lê-Mạc lần thứ tám (1571)
• Chiến tranh Lê-Mạc lần thứ chín (1572)
• Chiến tranh Lê-Mạc lần thứ mười (1573-1574)
• Chiến tranh Lê-Mạc lần thứ mười một (1575)
• Chiến tranh Lê-Mạc lần thứ mười hai (1576)
• Chiến tranh Lê-Mạc lần thứ mười ba (1577)
• Chiến tranh Lê-Mạc lần thứ mười bốn (1578-1579)
• Chiến tranh Lê-Mạc lần thứ mười năm (1580-1583)
• Chiến tranh Lê-Mạc lần thứ mười sáu (1584-1585)
• Chiến tranh Lê-Mạc lần thứ mười bảy (1587)
• Chiến tranh Lê-Mạc lần thứ mười tám (1588)
• Chiến tranh Lê-Mạc lần thứ mười chín (1589)
• Chiến tranh Lê-Mạc lần thứ hai mươi (1592-1593)

Chiến tranh Lê-Mạc giai đoạn hai (1593-1677)

• Nhà Mạc tái chiếm Thăng Long lần thứ nhất (1600-1601)
• Giặc thổ ở Lộc Châu là Vi Đạt Lễ, xâm phạm châu Tư Lăng của Trung Quốc (1605)
• Thái phó Thanh quận công Trịnh Tráng đem binh đánh dẹp các xứ Yên Quảng để mở rộng bờ cõi (1614)
• Thái bảo Trấn quận công Trịnh Lâm cầm quân đi đánh đảng ngụy ở Vũ Nhai (1618)
• Quân Lê – Trịnh do Thanh quận công chỉ huy tấn công Cao Bằng (1621)
• Vạn quận công Trịnh Xuân tranh ngôi nổi loạn (1623)
• Nhà Mạc tái chiếm Thăng Long lần thứ hai (1623)
• Quân Lê Trịnh tấn công Cao Bằng – bắt Mạc Kính Cung (1625)
• Cuộc xung đột dai dẳng với quân Lê-Trịnh của họ Mạc khi cát cứ Cao Bằng (1638-1677)

Trịnh-Nguyễn phân tranh (1627-1672)

• Chiến tranh Trịnh-Nguyễn lần thứ nhất (1627)
• Chiến tranh Trịnh-Nguyễn lần thứ hai (1633)
• Chiến tranh Trịnh-Nguyễn lần thứ ba (1643)
• Chiến tranh Trịnh-Nguyễn lần thứ tư (1648)
• Chiến tranh Trịnh-Nguyễn lần thứ năm (1655-1660)
• Chiến tranh Trịnh-Nguyễn lần thứ sáu (1661-1662)
• Chiến tranh Trịnh-Nguyễn lần thứ bẩy (1672)

Nội loạn và Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài

• Cuộc nội loạn trong phủ chúa của Trịnh Lịch và Trịnh Sầm (1645)
• Loạn kiêu binh lần thứ nhất (1674)
• Cuộc khởi nghĩa Tam Đảo của hoà thượng Nguyễn Dương Hưng (1737)
• Cuộc tạo phản của giặc Ngân Già Vũ Đình Dung (1739-1740)
• Cuộc khởi nghĩa của Đô Tế và Nguyễn Danh Phương (1739-1751)
• Cuộc khởi nghĩa của chúa Mường Thanh Hoàng Công Chất (1739-1769)
• Cuộc nổi dậy của Lê Duy Mật (1740-1770)
• Cuộc chính biến lật đổ chúa Trịnh Giang (1740)
• Loạn kiêu binh lần thứ hai (1741)
• Cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Cừ và Nguyễn Hữu Cầu (1741-1743)
• Cuộc hành quân của Nguyễn Bá Lân đánh đuổi giặc Mạc Tam cướp phá Cao Bằng (1746)

Các cuộc xung đột ở Đàng Trong

• Cuộc hành quân đánh tan sự cướp phá của người Lan Xang (1621)
• Cuộc tấn công đánh bại Chiêm Thành mở mang bờ cõi lần thứ nhất (1629)
• Xung đột Công ty Đông Ấn Hà Lan với Đàng Trong (1641-1643)
• Cuộc tấn công đánh bại nước Chiêm Thành mở mang bờ cõi lần thứ hai (1653)
• Cuộc can thiệp vào công việc nội bộ của Thủy Cao Miên (1658)
• Cuộc chiến tranh quy mô lớn bình định Chân Lạp của chúa Nguyễn (1689-1690)
• Cuộc chiến tranh xóa sổ hoàn toàn nước Chiêm Thành trên vũ đài lịch sử (1692-1693)
• Cuộc phản công giành lại vùng đất Sài Gòn-Gia Định của người Chân Lạp (1699)
• Cuộc can thiệp sang nội bộ Chân Lạp giúp Nặc Yêm lên ngôi (1711-1714)
• Cuộc nổi dậy giành giật lại khu vực Cửu Long Giang của người Chân Lạp (1729-1735)
• Chiến tranh Cao Miên-Chúa Nguyễn (1755-1756)
• Cuộc can thiệp quân sự của chúa Nguyễn sang Cao Miên lần thứ hai (1757)
• Cuộc kháng cự chống quân Xiêm La của Mạc Thiên Tứ ở Hà Tiên (1769)
• Xung đột Xiệm La-Chúa Nguyễn (1771-1772)
• Khởi nghĩa Chàng Lía

Chiến tranh thời Tây Sơn

• Chiến tranh Tây Sơn-Chúa Nguyễn, 1771-1785
• Cuộc nam tiến của chúa Trịnh chống quân Tây Sơn (1774-1775)
• Loạn kiêu binh lần thứ ba (1782-1786)
• Chiến tranh Tây Sơn-Chúa Trịnh lần thứ nhất (1786)
• Chiến tranh Tây Sơn-Chúa Trịnh lần thứ hai (1786)
• Cuộc biến loạn của Nguyễn Hữu Chỉnh và Vũ Văn Nhậm (1786-1788)
• Chiến tranh Tây Sơn-Chúa Nguyễn, 1787-1802
• Chiến tranh Việt – Xiêm (1784)
• Cuộc chiến tranh nội bộ của anh em nhà Tây Sơn (1787)
• Chiến tranh Thanh-An Nam (1788-1789)
• Cuộc thanh trừng lẫn nhau giữa các tướng lĩnh nhà Tây Sơn (1795)

Theo: FB/Nghiên cứu lịch sử

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *