Ngắm bong bóng lúc tắm

Một giáo viên được giao làm chủ nhiệm lớp 8. Khi vào lớp cô muốn giao lưu với học sinh… – Cô là giáo viên chủ nhiệm mới của các em, chúng ta làm...