Monthly Archive: May 2021

Người Sài Gòn xưa giải khát như thế nào?

Bạn đã bao giờ mường tượng ra 50, 70 năm trước người Sài Gòn giải khát thế nào chưa? Hơn 50 năm trước, người Sài Gòn chuộng giải khát với nước mía ép tay, nước ngọt Con Cọp...

Nhớ xe Lam Sài Gòn xưa

HinhanhVietNam.com đã từng giới thiệu các loại xe máy Sài Gòn trước năm 1975 và xe ba gác cổ. Nay xin mời bạn xem ký ức về xe lam – Một phần không thể thiếu khi nhớ về Sài Gòn xưa!...