Vui Lạ Bài mới nhất

Truyền tải sự tử tế

Khó có ai lại không ngạc nhiên khi thấy một đồng 5 dollar rơi ra khỏi một cuốn sách vừa được mình mua về. Đó là cảm giác mà Ashley Jost, một cô gái...