Người ta gọi là nứng đấy!

Cô làm gì tôi vậy? Sao tức ngực, nóng bức quá nè…