Truyền thuyết về “Người Hà Lan bay”, con tàu ma nổi tiếng và là nỗi ám ảnh trên biển

Trong số các thần thoại và truyền thuyết hàng hải, Flying Dutchman hay Người Hà Lan bay được xem là truyền thuyết nổi tiếng nhất. Nhiều người quả quyết rằng họ đã nhìn thấy...