Đà Lạt thập niên 1990 dưới góc nhìn của nhiếp ảnh gia Nhật Bản

Đà Lạt xưa kia giống như một thiếu nữ tuổi xuân thì, dáng đài các, đã từng làm siêu lòng biết bao nhiêu là văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ và cả...