Bí ẩn về cuộc đời của các vị quan thái giám cuối cùng triều Nguyễn

Thái giám, hay hoạn quan là một chức quan tuy địa vị thấp nhưng chiếm vị trí quan trọng trong hậu cung xưa. Cuộc đời của họ ngoài những thăng trầm biến cố theo...