Tagged: việt nam vô đối

Đoán niên đại xác ướp

Đoán niên đại xác ướp

Năm 2012 vừa qua, Ai Cập tổ chức 1 cuộc thi đoán niên đại xác ướp. Có 4 nước là Mỹ, Pháp, Tàu và VN tham dự. Anh Mỹ sau 4h nghiên cứu, đành...

Vẽ cà chua

Vẽ cà chua

Năm 2012 vừa qua, 3 đối thủ là Mỹ, Việt Nam và Trung Quốc đều lọt vào vòng chung kết thi vẽ quốc tế. Rút kinh nghiệm từ trước (Trạng Quỳnh vẽ rồng đất...