Những đáp án lạc đề sáng tạo bá đạo của học sinh

“Lực nào mạnh nhất trên Trái Đất?” – “Tình yêu”. Nếu không xét đến khía cạnh vật lý thì câu trả lời này cũng đáng để suy ngẫm đấy chứ. “Giải thích tại sao...