Monthly Archive: June 2021

Việt Nam những năm 1980 như thế nào?

Một cuộc sống mới đã hình thành ở Việt Nam năm 1980, 5 năm sau khi cuộc chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi… Nhiếp ảnh gia người xứ Wales Philip Jones Griffiths (1936-2008)...

Bến – thuyền Sài Gòn xưa

Sài Gòn xưa – Người và Cảnh: Trên bến dưới thuyền Cầu Ba Cẳng ở Chợ Lớn, gần phía sau chợ Kim Biên nay không còn nữa. Cầu ở đầu đoạn rạch Bãi Sậy,...