Phi cơ L-19 rơi trên đường phố Sài Gòn

29/4/1975

Phi cơ L-19 rơi trên đường Nguyễn Hoàng (gần ngã tư Nguyễn Hoàng – Petrus Ký (nay là Trần Phú – Lê Hồng Phong))

Photo by Herve GLOAGUE

Phi cơ L-19 rơi trên đường phố Sài Gòn Phi cơ L-19 rơi trên đường phố Sài Gòn Phi cơ L-19 rơi trên đường phố Sài Gòn Phi cơ L-19 rơi trên đường phố Sài Gòn Phi cơ L-19 rơi trên đường phố Sài Gòn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *