Monthly Archive: September 2022

7 kỳ quan thế giới mới

1. Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc) Mở đầu cho chuỗi kỳ quan thế giới hiện đại là Vạn Lý Trường Thành. Đây là công trình nhân tạo dài nhất thế giới, trải dài...

7 kỳ quan thế giới cổ đại

1. Đại kim tự tháp Giza (Ai Cập) Đây là kỳ quan thế giới cổ đại duy nhất còn tồn tại đến ngày nay trong các kỳ quan của thế giới. Kim Tự Tháp...