Ảnh chân dung các dân tộc Đông Dương ngày xưa

Vũ nữ người Chăm, thiếu nữ Giáy, đàn ông Lào… là những bức chân dung đặc sắc về các dân tộc ở Đông Dương trước thập niên 1930. Các vũ công Lào, nét duyên phụ nữ Ê Đê… là hình ảnh khó quên về các cô gái dân tộc thiểu số Đông Dương 80 năm trước.

Ảnh chân dung các dân tộc Đông Dương ngày xưa

Cụ ông người dân tộc Kinh ở Hà Đông. Hình ảnh được giới thiệu trong một ấn phẩm về các dân tộc ở Đông Dương, xuất bản ở Pháp năm 1931, được đăng tải lại trên trang Belleindochine.free.fr.

 

Ảnh chân dung các dân tộc Đông Dương ngày xưa

Phụ nữ người Mán Cốc

 

Ảnh chân dung các dân tộc Đông Dương ngày xưa

Phụ nữ người Mán Tiền

 

Ảnh chân dung các dân tộc Đông Dương ngày xưa

Phụ nữ người Mán Tả Pán

 

Ảnh chân dung các dân tộc Đông Dương ngày xưa

Phụ nữ dân tộc Xê Đăng

 

Ảnh chân dung các dân tộc Đông Dương ngày xưa

Phụ nữ dân tộc Giáy

 

Ảnh chân dung các dân tộc Đông Dương ngày xưa

Phụ nữ Thái Trắng

 

Ảnh chân dung các dân tộc Đông Dương ngày xưa

Phụ nữ Thái Đen

 

Ảnh chân dung các dân tộc Đông Dương ngày xưa

Nam giới và phụ nữ Thái Đen

 

Ảnh chân dung các dân tộc Đông Dương ngày xưa

Vũ công người Lào

 

Ảnh chân dung các dân tộc Đông Dương ngày xưa

Một người Hoa trong trang phục sân khấu

 

Ảnh chân dung các dân tộc Đông Dương ngày xưa

Các vũ công người Chăm

 

Ảnh chân dung các dân tộc Đông Dương ngày xưa

Phụ nữ Chăm

 

Ảnh chân dung các dân tộc Đông Dương ngày xưa

Phụ nữ dân tộc Mường ở Thanh Hóa

 

Ảnh chân dung các dân tộc Đông Dương ngày xưa

Hai người đàn ông Ê Đê ở Buôn Ma Thuột. Hình ảnh được giới thiệu trong một ấn phẩm về các dân tộc ở Đông Dương, xuất bản ở Pháp năm 1931, được đăng tải lại trên trang Belleindochine.free.fr

 

Ảnh chân dung các dân tộc Đông Dương ngày xưa

Phụ nữ Ê Đê (trái) và phụ nữ Gia Rai (phải)

 

Ảnh chân dung các dân tộc Đông Dương ngày xưa

Người Châu Mạ

 

Ảnh chân dung các dân tộc Đông Dương ngày xưa

Vị trưởng bản người Châu Mạ

 

Ảnh chân dung các dân tộc Đông Dương ngày xưa

Các vũ công Lào ở Viêng Chăn

 

Ảnh chân dung các dân tộc Đông Dương ngày xưa

Vũ công người dân tộc Lủ

 

Ảnh chân dung các dân tộc Đông Dương ngày xưa

Phụ nữ dân tộc Thái ở Sầm Nưa, Lào

 

Ảnh chân dung các dân tộc Đông Dương ngày xưa

Phụ nữ dân tộc Thái ở Sầm Nưa, Lào

 

Ảnh chân dung các dân tộc Đông Dương ngày xưa

Một nhóm phụ nữ Thái ở Sầm Nưa

 

Ảnh chân dung các dân tộc Đông Dương ngày xưa

Nam giới dân tộc H’Mông

 

Ảnh chân dung các dân tộc Đông Dương ngày xưa

Phụ nữ người Mán Tiền

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *