Bạn có tin có thể dùng một quả chanh để nhóm lửa không?

Bạn có tin có thể dùng một quả chanh để nhóm lửa không?
Thật chứ không phải chỉ là trò lừa đảo. Bạn có thể nhóm lửa từ một quả chanh và một số vật liệu kim loại khác. Hãy xem hướng dẫn cụ thê nhé!
Chắc bạn cũng hình dung ra nguyên lí của việc này, đó là tạo ra một cục pin từ quả chanh và dùng dòng điện để tạo ra tia lửa.
Chắc bạn cũng hình dung ra nguyên lí của việc này, đó là tạo ra một cục pin từ quả chanh và dùng dòng điện để tạo ra tia lửa.
Quả chanh có thể tạo ra dòng điện tới 1V.
Quả chanh có thể tạo ra dòng điện tới 1V.
Đầu tiên hãy ghim các đinh bằng đồng vào quả chanh. Sau đó thêm các đinh kẽm.
Đầu tiên hãy ghim các đinh bằng đồng vào quả chanh. Sau đó thêm các đinh kẽm.
Sau đó nối các chân đinh này theo sự kết hợp của cực âm dương.
Sau đó nối các chân đinh này theo sự kết hợp của cực âm dương.
Nối thêm hai dây dẫn điện ra hai đầu.
Nối thêm hai dây dẫn điện ra hai đầu.
Và bạn có thể tạo ra tia lửa điện, nó sẽ đốt cháy các vật liệu dễ cháy nhỏ
Và bạn có thể tạo ra tia lửa điện, nó sẽ đốt cháy các vật liệu dễ cháy nhỏ
Bạn có thể xem cụ thể hơn qua video sau:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *