Bọn tôi đùa thôi ông! Cá tháng Tư mà!

– Thằng kia mày đang làm gì với người yêu tao thế!

– Bọn tôi đùa thôi ông! Cá tháng Tư mà!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *