Các biển báo nhà vệ sinh độc đáo

Ngoài cách ghi đơn điệu ‘Nam’ hay ‘Nữ’ bằng các thứ tiếng, còn có những kiểu biển báo vẽ hình ngộ nghĩnh tượng trưng cho hai giới ở các toilet công cộng.

Những biển báo nhà vệ sinh hài hước - Hình 1

Những biển báo nhà vệ sinh hài hước - Hình 2

Những biển báo nhà vệ sinh hài hước - Hình 3

Những biển báo nhà vệ sinh hài hước - Hình 4

Những biển báo nhà vệ sinh hài hước - Hình 5

Những biển báo nhà vệ sinh hài hước - Hình 6

Những biển báo nhà vệ sinh hài hước - Hình 7

Những biển báo nhà vệ sinh hài hước - Hình 8

Những biển báo nhà vệ sinh hài hước - Hình 9

Những biển báo nhà vệ sinh hài hước - Hình 10

Những biển báo nhà vệ sinh hài hước - Hình 11

Những biển báo nhà vệ sinh hài hước - Hình 12

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *