Cái cây 3.200 tuổi lần đầu tiên được chụp trọn trong một bức ảnh vì… quá khổng lồ!

Cái cây này đã sống hơn 3.200 tuổi, có hơn 2 tỷ chiếc lá, cao 75,3m, đường kính hơn 8.2m và ước tính 1273,3 m khối gỗ. Vì độ khổng lồ này, cái cây này chưa từng được chụp trọn trong một tấm ảnh. Mới đây một nhiếp ảnh gia đã chụp hơn 126 bức ảnh và ghép lại thành một bức ảnh hoàn thiện toàn bộ cây. Công việc này cũng mất tới 32 ngày.

Bức ảnh hoàn thiện
Bức ảnh hoàn thiện
Một vài bức ảnh khác
Một vài bức ảnh khác

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *