Category: Sống

Bát mì đêm giao thừa

Chuyện xảy ra vào ngày 31 tháng 12 tại quán mì Bắc Hải Ðình, đường Trát Hoảng, Nhật Bản. Ðêm giao thừa, ăn mì sợi đón năm mới là phong tục tập quán của...

Hai cái cây, bạn sẽ chặt cây nào?

Thầy hỏi: “Nếu các trò lên núi chặt cây, vừa vặn trước mắt có hai gốc cây, một gốc cây to, một gốc cây nhỏ, các em sẽ chặt gốc nào?” Câu hỏi vừa...