Cho em mặc áo chống đạn

Trước khi bắn, tướng cấp cao của Mỹ nói với Bin Laden:
– Anh được phép nói lời trăn trối cuối cùng.
Bin Laden rụt rè:
– Dạ! thưa anh tướng, cho em được mặc áo chống đạn ạ :”>

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *