Điện bá đạo

– Yahoo: Nói đến ứng dụng messenger không ai bằng tao.
– Google: Tao có hệ thống thông tin lớn nhất toàn cầu.
– Facebook: Tao là mạng xã hội được nhiều người truy cập nhất thế giới.
– Internet: Không có tao tụi mày chẳng là gì cả.
– Điện: Các chú cứ tiếp tục đi, anh off đây. =))

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *