Đời không như ngôn tình đâu

Rải hoa, thắp nến, bồn rửa chén đầy bát đĩa dơ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *