Giao thông Việt Nam qua tranh biếm họa

Những hình ảnh vui nhộn, hài hước lột tả sự rối ren của giao thông Việt Nam.

Giao thông Việt Nam qua tranh biếm họa - Hình 1

Càng tắc càng chen, càng đèn càng vượt.

Giao thông Việt Nam qua tranh biếm họa - Hình 2

Nhân quả.

Giao thông Việt Nam qua tranh biếm họa - Hình 3

Trước khi đèn xanh bật sáng.

Giao thông Việt Nam qua tranh biếm họa - Hình 4

Mùa nước ngập trên phố.

Giao thông Việt Nam qua tranh biếm họa - Hình 5

Trâu vào phố thị.

Giao thông Việt Nam qua tranh biếm họa - Hình 6

Văn minh giao thông đô thị.

Giao thông Việt Nam qua tranh biếm họa - Hình 7

Đi bộ mà cũng tốn xăng.

Giao thông Việt Nam qua tranh biếm họa - Hình 8

Cấm chạy nhanh thắng gấp.

Giao thông Việt Nam qua tranh biếm họa - Hình 9

Thánh Gióng lên trời bằng xe đạp.

Giao thông Việt Nam qua tranh biếm họa - Hình 10

Mối liên quan giữa còi với óc.

Giao thông Việt Nam qua tranh biếm họa - Hình 11

Ô nhiễm ngoài đường phố.

Giao thông Việt Nam qua tranh biếm họa - Hình 12

Lý do xăng tăng giá.

Giao thông Việt Nam qua tranh biếm họa - Hình 13

Cấm chở 3.

Giao thông Việt Nam qua tranh biếm họa - Hình 14

Khi nữ cảnh sát điều phối giao thông..

Giao thông Việt Nam qua tranh biếm họa - Hình 15

Nguy hiểm của phóng nhanh vượt ẩu.

Giao thông Việt Nam qua tranh biếm họa - Hình 16

Thấy hở là chui.

Giao thông Việt Nam qua tranh biếm họa - Hình 17

Lợi ích của việc sử dụng xi nhan.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *