Giới trẻ đang bị “giam cầm” trong thế giới công nghệ

Nếu suốt ngày chỉ biết vùi mặt vào thiết bị công nghệ thì con người đang tự “ giam cầm ” cuộc sống của mình.

Giới trẻ đang bị giam cầm trong thế giới công nghệ - Hình 1

Con người đang dần biến thành ngựa trong cuộc sống công nghệ.

Giới trẻ đang bị giam cầm trong thế giới công nghệ - Hình 2

Suốt ngày vùi đầu vào máy tính thì quấn luôn nó vào mặt.

Giới trẻ đang bị giam cầm trong thế giới công nghệ - Hình 3

Làm mọi thứ nhưng không thể bỏ được điện thoại.

Giới trẻ đang bị giam cầm trong thế giới công nghệ - Hình 4

Sẽ rơi xuống vực sâu nếu mải mê vùi đầu vào mạng xã hội .

Giới trẻ đang bị giam cầm trong thế giới công nghệ - Hình 5

Hẹn hò thời buổi công nghệ.

Giới trẻ đang bị giam cầm trong thế giới công nghệ - Hình 6

Tình yêu thời công nghệ đâu còn như xưa.

Giới trẻ đang bị giam cầm trong thế giới công nghệ - Hình 7

Sẽ có một ngày nhìn những quyển sách như “vật thể lạ”.

Giới trẻ đang bị giam cầm trong thế giới công nghệ - Hình 8

Mạng xã hội đang kéo quá nhiều thời gian của chúng ta.

Giới trẻ đang bị giam cầm trong thế giới công nghệ - Hình 9

Sống ảo mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh.

Giới trẻ đang bị giam cầm trong thế giới công nghệ - Hình 10

“Ma lực” của công nghệ là rất mạnh mẽ.

Giới trẻ đang bị giam cầm trong thế giới công nghệ - Hình 11

Mạng xã hội đang trói chặt con người chúng ta.

Giới trẻ đang bị giam cầm trong thế giới công nghệ - Hình 12

Cuộc sống gia đình đang bị ngăn cách bởi công nghệ.

Giới trẻ đang bị giam cầm trong thế giới công nghệ - Hình 13

Tác nhân xấu do công nghệ mang lại trong đời sống là rất lớn.

Giới trẻ đang bị giam cầm trong thế giới công nghệ - Hình 14

Mạng xã hội dẫn lối trẻ đến trường mỗi ngày.

Giới trẻ đang bị giam cầm trong thế giới công nghệ - Hình 15

Dán luôn cái điện thoại vào mặt.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *