Hình ảnh xưa ở miền Bắc thời Pháp thuộc

Các vị sư
Các vị sư
Một ngôi chùa ở Hải Phòng
Một ngôi chùa ở Hải Phòng
Một ngôi chùa ở Hưng Yên
Một ngôi chùa ở Hưng Yên
Một ngôi chùa ở Hải Phòng
Một ngôi chùa ở Hải Phòng
Vịnh Hạ Long thời xưa
Vịnh Hạ Long
Mũi Ðồ Sơn
Mũi Ðồ Sơn
Hòn Gai
Hòn Gai
Miền quê Nam Ðịnh
Miền quê Nam Ðịnh
Ruộng lúa
Ruộng lúa
Sơn Tây
Sơn Tây
Thái Hà
Thái Hà
Một làng bị ngập
Một làng bị ngập
Hải Phòng ngày xưa
Hải Phòng ngày xưa
Bức tượng Jules Ferry (1904)
Bức tượng Jules Ferry (1904)
Bức tượng Jules Ferry
Bức tượng Jules Ferry
miền quê Hải Phòng
miền quê Hải Phòng
Một bến tàu
Một bến tàu
Phố người Tàu ở Hải Phòng
Phố người Tàu ở Hải Phòng
Thành Phố Hải Phòng thời Pháp
Thành Phố Hải Phòng thời Pháp
Trường đua ngựa tại Hải Phòng
Trường đua ngựa tại Hải Phòng
Thành Phố Cảng Hải Phòng
Thành Phố Cảng Hải Phòng
Thành Hà nội xưa
Thành Hà nội xưa
Bưu điện Hà Nội
Bưu điện Hà Nội
Trường đua ngựa Hà Nội
Trường đua ngựa Hà Nội
Triển lãm Hà Nội (1902)
Triển lãm Hà Nội (1902)
Triển lãm Hà Nội (1902)
Triển lãm Hà Nội (1902)
Nhà Ga Hà Nội
Nhà Ga Hà Nội
Ga Hà Nội
Ga Hà Nội
Chợ Đồng Xuân
Chợ Đồng Xuân
Thảo cầm viên Hà Nội
Thảo cầm viên Hà Nội
Thảo cầm viên ngày xưa
Thảo cầm viên ngày xưa
Phố Huế ở Hà Nội thời xưa
Phố Huế ở Hà Nội
Hồ Gươm
Hồ Gươm
Tượng "La France" tại Hà Nội
Tượng “La France” tại Hà Nội
Văn miếu Quốc Tử Giám ở Hà Nội thời xưa
Văn miếu Quốc Tử Giám
Nhà sàn nổi trên sông tại Hà Nội xưa
Nhà sàn nổi trên sông tại Hà Nội xưa
Phố hàng nón
Phố hàng nón
Cầu Long Biên thời Pháp
Cầu Long Biên thời Pháp
Một khu phố tại Hà Nội
Một khu phố tại Hà Nội
Một-khu-phố-Hà-Nội-thời-Pháp
Một-khu-phố-Hà-Nội-thời-Pháp
Nhà hát lớn Hà Nội
Nhà hát lớn Hà Nội
Xe điện tại Việt Nam thời Pháp thuộc 1901
Xe điện tại Việt Nam thời Pháp thuộc 1901
Tháp Hòa Phong, di tích còn lại của chùa Báo Ân
Tháp Hòa Phong, di tích còn lại của chùa Báo Ân
Nhà hát xưa
Nhà hát xưa
Phố cờ đen
Phố cờ đen
Phố hàng quạt
Phố hàng quạt
Rước kiệu quan lớn
Rước kiệu quan lớn
Cảnh ngoài đền Ngọc Sơn
Cảnh ngoài đền Ngọc Sơn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *