Lạ mắt với ảnh người Việt trên những tấm bưu thiếp trăm tuổi

Thư sinh Hà Nội, ông quan Bắc Kỳ, em bé và quả mít…. là những chân dung sống động của người Việt Nam được in trên bưu thiếp cuối thế kỷ 19, đầu 20…

Lạ mắt với ảnh người Việt trên những tấm bưu thiếp trăm tuổi

Hai người đàn ông An Nam

Lạ mắt với ảnh người Việt trên những tấm bưu thiếp trăm tuổi

Chàng thư sinh Hà Nội

Lạ mắt với ảnh người Việt trên những tấm bưu thiếp trăm tuổi

Ông quan xứ Bắc Kỳ và bà vợ

Lạ mắt với ảnh người Việt trên những tấm bưu thiếp trăm tuổi

Hai phú ông An Nam

Lạ mắt với ảnh người Việt trên những tấm bưu thiếp trăm tuổi

Quý bà ngồi ghế

Lạ mắt với ảnh người Việt trên những tấm bưu thiếp trăm tuổi

Cậu bé người Hoa hút thuốc bằng ống điếu

Lạ mắt với ảnh người Việt trên những tấm bưu thiếp trăm tuổi

Những người phụ nữ bán đồ ăn vỉa hè

Lạ mắt với ảnh người Việt trên những tấm bưu thiếp trăm tuổi

Những người phụ nữ bán đồ ăn vỉa hè

Lạ mắt với ảnh người Việt trên những tấm bưu thiếp trăm tuổi

Hai cậu bé bốc vác ngồi chơi với những đồng xu

Lạ mắt với ảnh người Việt trên những tấm bưu thiếp trăm tuổi

Cụ bà bán dứa

Lạ mắt với ảnh người Việt trên những tấm bưu thiếp trăm tuổi

Hàng cháo vỉa hè Sài Gòn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *