Một số dạng hình tượng sư tử Việt nam qua các thời đại

sư tử trên ngói thời Lý
Sư tử trên ngói thời Lý
sư tử thời Trần Hồ
Sư tử thời Trần Hồ
sư tử trung thu làng Việt Hùng, Tỉnh Thái Bình
Sư tử trung thu làng Việt Hùng, Tỉnh Thái Bình
sư tử thời Nguyễn trong sách Biểu tượng An Nam
Sư tử thời Nguyễn trong sách Biểu tượng An Nam
sư tử thời Lý
Sư tử thời Lý
sư tử thời Nguyễn
Sư tử thời Nguyễn
sư tử đá ở Lam Kinh
Sư tử đá ở Lam Kinh
sư tử thời Lê trung Hưng
Sư tử thời Lê trung Hưng
sư tử chùa Bút Tháp
Sư tử chùa Bút Tháp
sư tử thời Lê trung Hưng
Sư tử thời Lê trung Hưng

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *