Những biển báo giao thông hài hước

Các hình vẽ trên tấm biển hiệu đôi khi chẳng ăn nhập với lời chỉ dẫn bên dưới hoặc chúng hết sức khó hiểu khiến người đi đường phải ‘bó tay’.

Những biển báo giao thông hài hước - Hình 1

Hãy cẩn thận với những điều bất ngờ có thể bắt gặp trên đường.

Những biển báo giao thông hài hước - Hình 2

Người đi đường sẽ không thể xác định được phương hướng với tấm biển này.

Những biển báo giao thông hài hước - Hình 3

Bàn tay thò lên từ dưới lòng đất.

Những biển báo giao thông hài hước - Hình 4

Hãy cẩn thận với những con bò vô hình!

Những biển báo giao thông hài hước - Hình 5

Đi vòng quanh.

Những biển báo giao thông hài hước - Hình 6

Cẩn thận thú dữ.

Những biển báo giao thông hài hước - Hình 7

Hãy đi với tốc độ chậm như rùa.

Những biển báo giao thông hài hước - Hình 8

Chú ý …

Những biển báo giao thông hài hước - Hình 9

Khu kinh doanh bất động sản ở cùng chỗ với khu vực bí mật hạt nhân.

Những biển báo giao thông hài hước - Hình 10

Các xác chết ở phía trước.

Những biển báo giao thông hài hước - Hình 11

Biển báo không còn sử dụng nữa.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *