Những công nhân gan dạ nhất quả đất

Những công nhân gan dạ nhất quả đất - Hình 1

Lý thuyết “một cây và 3 cây”.

Những công nhân gan dạ nhất quả đất - Hình 2

Vẫn tươi như hoa.

Những công nhân gan dạ nhất quả đất - Hình 3

Giỡn mặt tử thần.

Những công nhân gan dạ nhất quả đất - Hình 4

Mũ bảo hiểm độc.

Những công nhân gan dạ nhất quả đất - Hình 5

Chiếc thang có một không hai.

Những công nhân gan dạ nhất quả đất - Hình 6

Biện pháp chống rơi.

Những công nhân gan dạ nhất quả đất - Hình 7

Dưới đó nóng không mày?

Những công nhân gan dạ nhất quả đất - Hình 8

Thợ sửa xe gan dạ.

Những công nhân gan dạ nhất quả đất - Hình 9

An toàn là trên hết.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *