Những hình ảnh cắt ghép phản ánh cuộc sống hiện đại đầy trái ngược

Những hình ảnh cắt ghép phản ánh cuộc sống hiện đại đầy trái ngược
Bằng những hình ảnh từ báo chí, Joe Webb đã ghép chúng lại với nhau để được những hình ảnh đầy suy ngẫm. Cuộc sống vốn đầy mâu thuẫn và không phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhận ra hết tất cả.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *