Những hình ảnh độc đáo chỉ có ở New York

Ai mà ngờ được rằng đến New York lại bắt gặp những hình ảnh ‘quái đản’ này???

Chỉ có ở New York - Những hình ảnh siêu sốc - Hình 1

Để xem xe ai bị tổn thất nhiều hơn, cứ đợi đấy!!! (Ảnh: ODD)

Chỉ có ở New York - Những hình ảnh siêu sốc - Hình 2

Ở đời không thiếu gì cách bám víu!!!

Chỉ có ở New York - Những hình ảnh siêu sốc - Hình 3

Oh yeah, ở đâu có cột ở đó có vũ công…

Chỉ có ở New York - Những hình ảnh siêu sốc - Hình 4

Tập Yoga giữa Quảng trường Thời đại.

Chỉ có ở New York - Những hình ảnh siêu sốc - Hình 5

Đừng có nghĩ đến chuyện đậu xe ở đây!

Chỉ có ở New York - Những hình ảnh siêu sốc - Hình 6

Đây là cách thay điều hoà nhiệt độ ở New York!

Chỉ có ở New York - Những hình ảnh siêu sốc - Hình 7

Ông già noel hay phù thuỷ?

Chỉ có ở New York - Những hình ảnh siêu sốc - Hình 8

Ngủ tạm một tý!

Chỉ có ở New York - Những hình ảnh siêu sốc - Hình 9

Bạn sẽ không bao giờ đi làm đúng giờ, haha!!!

Chỉ có ở New York - Những hình ảnh siêu sốc - Hình 10

Không bóp còi trừ khi tức giận!!!

Chỉ có ở New York - Những hình ảnh siêu sốc - Hình 11

Anh đang nhìn chỗ nào của em vậy???

Chỉ có ở New York - Những hình ảnh siêu sốc - Hình 12

Phát động ngày diễu hành bán nuy nửa trên!!!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *