Những kiểu chở hàng có một không hai tại Việt Nam (phần 2)

Vật dụng dù lớn hay nhỏ, dù có thế nào thì vẫn được các bác tài mang đi theo cách gây kinh ngạc nhất.

Những kiểu tóc bá đạo nhất hành tinh - Hình 1

Khi tay không thể.

Những kiểu tóc bá đạo nhất hành tinh - Hình 2

Xe gà.

Những kiểu tóc bá đạo nhất hành tinh - Hình 3

Chuyên chở mùa ngập nước.

Những kiểu tóc bá đạo nhất hành tinh - Hình 4

Siêu vận chuyển!

Những kiểu tóc bá đạo nhất hành tinh - Hình 5

Không thể nhìn thấy xe.

Những kiểu tóc bá đạo nhất hành tinh - Hình 6

Tranh thủ!

Theo VNE

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *