Những “nhà sáng chế” đại tài (phần 2)

Những nhà sáng chế- nhìn cười té ghế (P2) - Hình 1

Vòi nước bị gẫy nắm xoay ư? Đã có kìm đa năng thay thế.

Những nhà sáng chế- nhìn cười té ghế (P2) - Hình 2

Bình xăng thủng ư? Chỉ cần 1 chiếc lá xanh và 2 miếng urgo.

Những nhà sáng chế- nhìn cười té ghế (P2) - Hình 3

Tối nay đi chơi với gấu mà nhà không có bàn là? Hãy học theo anh ấy!

Những nhà sáng chế- nhìn cười té ghế (P2) - Hình 4

Quá đơn giản nếu chẳng may chiếc ly của bạn bị gãy chân.

Những nhà sáng chế- nhìn cười té ghế (P2) - Hình 5

Chưa có tiền để mua du thuyền xịn? Chiếc “du thuyền” mi ni này sẽ giúp bạn thỏa lòng yêu thích sông nước.

Những nhà sáng chế- nhìn cười té ghế (P2) - Hình 6

Những nhà sáng chế- nhìn cười té ghế (P2) - Hình 7

Bạn không thể nghe được tiếng chuông báo thức mỗi buổi sáng? Hãy làm theo cậu bé này xem sao.

Những nhà sáng chế- nhìn cười té ghế (P2) - Hình 8

Những nhà sáng chế- nhìn cười té ghế (P2) - Hình 9

Những nhà sáng chế- nhìn cười té ghế (P2) - Hình 10

Những nhà sáng chế- nhìn cười té ghế (P2) - Hình 11

Những nhà sáng chế- nhìn cười té ghế (P2) - Hình 12

Những nhà sáng chế- nhìn cười té ghế (P2) - Hình 13

Những nhà sáng chế- nhìn cười té ghế (P2) - Hình 14

Những nhà sáng chế- nhìn cười té ghế (P2) - Hình 15

Theo Datviet

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *