Những “nhà sáng chế” đại tài (phần 6)

Dùng bàn là và máy sấy tóc để nướng pizza là sáng kiến của các nhà sáng chế tuần này.

Những nhà sáng chế - nhìn cười té ghế (P6) - Hình 1

Những nhà sáng chế - nhìn cười té ghế (P6) - Hình 2

Những nhà sáng chế - nhìn cười té ghế (P6) - Hình 3

Những nhà sáng chế - nhìn cười té ghế (P6) - Hình 4

Những nhà sáng chế - nhìn cười té ghế (P6) - Hình 5

Những nhà sáng chế - nhìn cười té ghế (P6) - Hình 6

Những nhà sáng chế - nhìn cười té ghế (P6) - Hình 7

Những nhà sáng chế - nhìn cười té ghế (P6) - Hình 8

Những nhà sáng chế - nhìn cười té ghế (P6) - Hình 9

Những nhà sáng chế - nhìn cười té ghế (P6) - Hình 10

Những nhà sáng chế - nhìn cười té ghế (P6) - Hình 11

Những nhà sáng chế - nhìn cười té ghế (P6) - Hình 12

Theo Datviet

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *