Những quyền năng mà chỉ đứa bạn cùng bàn mới có

Nó là vệ sĩ cho bạn những khi cần, là phao cứu sinh khi có bài kiểm tra , là đứa chép bài thuê tốt bụng…

Ai cũng từng có những đứa bạn chung bàn luôn kề vai sát cánh trong mọi hoạt động . Thường thì bạn sẽ là nạn nhân chịu trận với những trò trời ơi từ nó nhưng đến lúc cần thiết chính nó là đồng minh giúp mình vượt qua “sóng gió”.

Những quyền năng mà chỉ đứa bạn cùng bàn mới có - Hình 1

Không thể tin tưởng ai hơn đứa ngồi cạnh mình. Nó sẽ là còi báo động khi bạn ngủ gục hay ăn vụng lẫn những khi đang hí hoáy chép tài liệu .

Những quyền năng mà chỉ đứa bạn cùng bàn mới có - Hình 2

Mỗi lúc có bài kiểm tra mà nó đã thuộc làu làu thì mình lại thấy nó đáng yêu đến lạ…

Những quyền năng mà chỉ đứa bạn cùng bàn mới có - Hình 3

…nhưng khi nhận lại bài bị thấp điểm hơn nó thì chỉ muốn ăn tươi nó thôi.

Những quyền năng mà chỉ đứa bạn cùng bàn mới có - Hình 4

Những quyền năng mà chỉ đứa bạn cùng bàn mới có - Hình 5

Những quyền năng mà chỉ đứa bạn cùng bàn mới có - Hình 6

Những quyền năng mà chỉ đứa bạn cùng bàn mới có - Hình 7

Những quyền năng mà chỉ đứa bạn cùng bàn mới có - Hình 8

Dù sao đây cũng là cạ cứng “đi guốc trong bụng” hiểu rõ nỗi lòng cả khi mình chưa mở miệng.

Những quyền năng mà chỉ đứa bạn cùng bàn mới có - Hình 9

Là “osin cấp cao”.

Những quyền năng mà chỉ đứa bạn cùng bàn mới có - Hình 10

Những quyền năng mà chỉ đứa bạn cùng bàn mới có - Hình 11

Và sẵn sàng (bị ép) nhận tội thay mình.

Những quyền năng mà chỉ đứa bạn cùng bàn mới có - Hình 12

Những kỷ niệm đó sẽ mãi theo chúng ta trên đường đời đôi ngả.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *